Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Grundsärskolan

Fågelforsskolan f-5

Kommunens grundsärskola finns på Fågelforsskolan i Skillingaryd. Grundsärskolans verksamhet utgår från Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011) och vi lägger stor vikt vid att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och behov och görs så konkret och åskådlig som möjligt. Vi arbetar i mindre grupper och arbetar efter en tydlig struktur och ofta med bildstöd. Vi utgår från att mycket av elevernas lärande sker i mötet med andra, därför lägger vi stor vikt vid det kommunikativa samspelet.

Grundsärskolan och grundskolan har ett gemensamt fritidshem på Fågelforsskolan F-6. För elever från åk 7 till 9 finns fritidshem i Vaggeryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Karin Sparrenholt