Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Studerande runt bord

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan pågår under fyra år och består av nationella program och individuella program. Det finns också särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Vaggeryds kommun erbjuder i dagsläget ingen gymnasiesärskola på Fenix kunskapscenter. Grundsärskolans elever från kommunen söker oftast sin gymnasieutbildning i Jönköping eller Värnamo. Detta kan komma att ändras om det finns elevunderlag och om elever och/eller vårdnadshavare väcker frågan till chef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Nationella program

I gymnasiesärskolan finns det nio nationella program som alla är yrkesinriktade.
Utbildningen omfattar 2500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år

För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. Ämnesplanen visar hur många poäng varje kurs omfattar. Efter avslutad kurs sätts betyg.

Individuella program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden i stället för ämnen.
Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar

Gymnasiesärskolan på Fenix erbjuder följande nationella program:

 • Hantverk och produktion, HP
 • Administration, handel och varuhantering, AH

AH – Administration, Handel och Varuhantering

Är du en social person som gillar service? Vill du jobba med kunder i butik eller på kontor?Då ska du välja programmet Administration, Handel och Varuhantering!

Detta kommer du att lära dig:

 • Du får kunskaper om försäljning, service och lär dig hur en butik och ett kontor fungerar.
 • Du får möjlighet att driva ett eget företag via Ung Företagsamhet (UF).
 • Du tränar dig i entreprenörskap - från idé till verklighet!
 • Du knyter kontakter via praktik och utbyten.

Exempel på vad du kan jobba med i framtiden Säljare, butiksanställd, arbete i handels-, service- och evenemangsföretag, egenföretagare, med mera.

HP – Hantverk och produktion

Är du en kreativ person som gillar att jobba med händerna? Vill du arbeta med hantverk eller inom industri?

Då ska du välja programmet Hantverk och Produktion!

Detta kommer du att lära dig:

 • Du lär dig använda olika verktyg, maskiner och material.
 • Du lär dig att använda datorstyrda maskiner.
 • Du lär dig tillverkning och montering
 • Produktionsprocessen - från idé till verklighet!
 • Du knyter kontakter via praktik och utbyten.

I framtiden kan du till exempel jobba med industri eller hantverksyrken.

Individuella program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.
Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström