Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn väntar på skolbuss

Skolskjuts och elevresor

Här finner du information om skolskjuts för grundskoleelever samt information om elevresor för gymnasieelever.

Aktuellt - vad händer just nu?

Skolskjutsplaneringen inför läsår 24/25 pågår under våren 2024. Nytt inför innevarande läsår 23/24 är att Vaggeryds kommuns riktlinjer har reviderats av barn- och utbildningsnämnden, en revidering som bland annat innebär att elever i årskurs 4-6 från och med höstterminen 2023 behöver ha minst 3 km till skolan för att ha rätt till skolskjuts, istället för minst 4 km. De nya riktlinjerna finner du i sin helhet längre ner på sidan under rubriken Dokument och länkar.

Nedan följer information över vad som är aktuellt inom varje skolform.

Grundskolan

 • Planering av läsår 24/25 pågår under våren 2024.
 • Elevkort med de skolskjutsberättigade elevernas tider och hållplatser planeras att skickas ut under v. 32-33 inför terminsstart hösten 2024.
 • Är ditt barn beviljat skolskjuts i mån av plats eller skolskjuts av särskilda skäl läsåret 23/24? Glöm inte att skicka in en ny ansökan senast den 30:e april för att säkert få ett nytt beslut innan terminsstart om det är aktuellt även kommande läsår.

Gymnasiet

 • Planering av läsår 24/25 pågår under våren 2024.
 • Elevresor erbjuds antingen i form av plats på upphandlade turer med skolskjutsentreprenör eller som ett JLT-skolkort för användning i kollektivtrafiken.
 • Vem som har rätt till vad finner du i Riktlinjerna för elevresor Länk till annan webbplats., samt på sidan Elevresor för gymnasiet.
 • För mer information om elevresor till Fenix- kultur och kunskapscentrum samt information till folkbokförda elever som kommer att dagspendla till en närliggande gymnasieskola, vänligen läs mer om vad som gäller inför läsåret 24/25 på sidan Elevresor för gymnasiet.

Växelvis boende

 • Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs alltid för ett läsår i taget.
 • Om ditt barn kommer att ha behov av växelvis skolskjuts under läsåret 24/25 ska du skicka in en ansökan.
 • Du hittar ansökningsblanketten i kommunens e-tjänster: Mina sidor - e-tjänster och blanketter. Länk till annan webbplats.
 • Inkomna ansökningar behandlas löpande, och för att säkert få svar innan nästa läsårsstart behöver ansökningen inkomma senast den 30:e april varje läsår.
 • Mer information om skolskjuts vid växelvis boende hittar du under fliken Skolskjuts för grundskola samt i kommunens skolskjutsriktlinjer.

Vad är skillnaden mellan skolskjuts och elevresor

Skolskjuts (grundskolan, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola)

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelever till och från en plats i anslutning till elevens hem med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Skolskjuts i Vaggeryds kommun beviljas för elever i förskoleklass, grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola under skolans höst- och vårtermin och i anslutning till schemalagd skoltid. Elever boendes i tätort beviljas vanligtvis inte skolskjuts inom samma tätort.

Elevresor (gymnasiet)

Varje kommun är enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, skyldig att ordna med elevresor för de gymnasielever som uppfyller de kriterier som framgår i lagen.

Mer om dessa kriterier och vad som gäller utifrån kommunens riktlinjer för elevresor går det att läsa mer om under fliken elevresor för gymnasiet, samt i våra riktlinjer. Riktlinjerna finner du längst ner på denna sidan under dokument och länkar.

Om du har frågor kring skolskjuts eller elevresor, vänligen maila skolskjuts@vaggeryd.se

Vem ansvarar för vad inom skolskjutsen?

Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Huvudman ansvarar för:

 • Att upphandla en säker skolskjuts där tydliga krav på entreprenören finns med fokus på säkerhet och kvalitet för eleverna.
 • Att rätt och lättillgänglig information finns för elever som åker skolskjuts om vilka tider och rutter som finns och att säkerhetsföreskrifter och rutiner fungerar.
 •  

Skolan ansvarar för:

 • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller innan hemfärd efter skolans slut.

Vårdnadshavare ansvarar för:

 • Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på väg till eller från skola alternativt skolskjutsens påstigningsplats, samt under väntetider på hållplatsen, och förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller till aktuell hållplats under en period, eller fram till dess att barnet klarar det på egen hand.
 • Att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Missar eleven skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
 • Tillfälliga förändringar av hämtnings- och lämningstider meddelar vårdnadshavarna själva till bussbolaget, exempelvis om vårdnadshavarna själva skjutsar till skolan eller vid sjukdom.
 • Att omgående informera skolskjutssamordnare om omständigheter som kan påverka elevens rätt till skolskjuts, exempelvis vid flytt.

Eleven ansvarar för:

 • Att följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning, ordningsregler med mera.
 • Att vara aktsam med fordonet. Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar skada på skolskjutsfordonet. Skadegörelse kan komma att polisanmälas.

Transportören ansvarar för:

 • Under transporten är det entreprenören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.
 • Transportör ska se till att fordon och chaufförer följer det upphandlade avtalet.
 • Transportör ska tillsammans med skolan genomföra utbildning med skolskjutselever där chaufför går igenom bussen och säkerheten ombord.

Var anmäler jag om mitt barn blir sjuk eller inte ska åka med skolskjutsen?

Om ditt barn hoppar på ensam vid en hållplats där bussen kör en extra sträcka för att hämta upp ditt barn, så är det bra om du anmäler i god tid när ditt barn är frånvarande. Om ditt barn åker med en busstur som inte förändras vid ditt barns frånvaro, behöver du inte anmäla frånvaron.

När du frånvaroanmäler ditt barn är det till bussbolaget detta ska meddelas:

Connect Bus AB
Växel öppettider: 07.30-16.30
Växel telefon: 010-160 08 88
Vid akuta ärenden: 073-343 04 00

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ansökningar om skolskjuts, ändring av hållplats eller skolskjuts vid särskilda skäl mejla e-post: skolskjuts@vaggeryd.se eller ring: 0370-67 89 21

Vid frågor om busstider kontakta din skoladministratör.

Dokument och länkar

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Larsson