Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Bildtext

Elevresor för gymnasiet

Varje kommun är enligt Lag 1991:1110 skyldig att svara för vissa elevresor. Vad som gäller i Vaggeryds kommun utifrån lagen och kommunens riktlinjer framgår nedan.

Vad gäller enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor?

Hemkommunen är skyldig att svara för kostnaderna för dagliga resor mellan bostaden och skolan för en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) och skollagen kap. 6 § skollagen (2010:800)

Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.

Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.

Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

Vilka regler gäller för elevresor inom Vaggeryds kommun?

Gymnasieelever ska ha minst 6 km till skolan för att vara berättigade till elevresor.

Avståndsmätningen sker enligt följande prioritetsordning: gångväg, cykelväg, bilväg.

Avståndsmätningen genomförs på de vägar som är kortast möjliga, som är naturliga och rimliga att använda och som med få undantag är framkomliga hela året om.

Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får vara max 6 km.

Vad gäller för folkbokförda elever som väljer en gymnasieskola i en närliggande kommun?

De folkbokförda elever som väljer att dagspendla till en gymnasieskola i en närliggande kommun och som uppfyller kriterierna i lagen om elevresor, blir beviljade ett JLT-skolkort. Eleven reser då med kollektrivtrafiken till aktuell skola. Det är aktuell skola som delar ut busskorten till eleven. Därefter fakturerar skolan Vaggeryds kommun som betalar kostnaden för skolkortet.

Vilken ersättningsregler gäller för elevresor i Vaggeryds kommun?

Vid bedömning av hur elevresor ska ersättas för varje enskild elev gäller följande rangordning:

Elever som går på Fenix kultur- och kunskapscentrum och är folkbokförda inom Skillingaryds tätort:
1. Skolkort för skolresa med kollektivtrafiken.
2. Ekonomisk ersättning vid särskilda omständigheter.

Elever på Fenix kultur- och kunskapscentrum och är folkbokförda utanför Skillingaryds och Vaggeryds tätort:
1. Skolresa med ordinarie turer av upphandlad entreprenör.
2. Skolkort för skolresa med kollektivtrafiken.
3. Ekonomisk ersättning vid särskilda omständigheter.

Elever som är folkbokförda i Vaggeryds kommun och går på ett gymnasium i en annan kommun:
1. Skolkort för skolresa med kollektivtrafiken.
2. Ekonomisk ersättning vid särskilda omständigheter.

Anslutningsbidrag - för elever med skolkort

För de elever som är beviljade elevresor i form av skolkort, men som har längre än 6 km mellan hemmet och en av kollektivtrafikens hållplatser finns följande alternativ:

  1. Möjlighet att åka med befintlig upphandlad skolskjuts för anknytning till kollektivtrafikens hållplats.
  2. Möjlighet till ett anslutningsbidrag för kontant ersättning mellan hemmet och kollektivtrafikens hållplats, när det inte finns turer med befintlig upphandlad skolskjuts som matchar resan mellan hemmet och kollektivtrafikens hållplats.

Ansökan om anslutningsbidrag görs till skolskjutsteamets e-post.

Anslutningsbidrag - tabell för läsåret 22/23

Avstånd km

Bidrag kr / månad

6-13 km

412 kr

13-19 km

467 kr

19-27 km

522 kr

27-36 km

577 kr

36-46 km

631 kr

46 - km

686 kr

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm