Nummer: 135
Koordinat: 57,27,43 N 14,6,32 Ö
By: Bohult

135. Moen Bohult 1:3-2

Sist boende: Britta-Stina Jonsdotter

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.