Nummer: 139
Koordinat: 57,26,7 N 14,7,45 Ö
By: Bohult

139. Vasabroveken Bohult 1:7-3

Sist boende: Jonas Thursie (smeden)

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.