Nummer: 184 B
Koordinat: 57,26,2 N 14,8,35 Ö
By: Moliden

184:B. Sandbloms Moliden 1:32

Sist boende: änkan Anna Petersdotter

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.