Nummer: 234
Koordinat: 57,24,25 N 14,8,29 Ö
By: Hultsgärde

234. Backstuga Hultsgärde 1:2-4

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.