Nummer: 252
Koordinat: Saknas
By: Södra Linneryd

252. Backstuga S Linenryd 1:18-4

Text

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.