Nummer: 257B
Koordinat: Saknas
By: Södra Linneryd

257 B. Ledet, backstuga S Linneryd

Sist boende: Änkan Lena Larsdottter

Ordförklaringar

Backstuga. Beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare.