Nummer: 143
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Boglös

143. Korsbo (skräddarens) Boglös 1:5

Sist boende: Carl Johan Gustavsson