Nummer: 143
Koordinat: riskområde oexploderad ammunition
By: Boglös

Foto hus och miljö

Foto från juni 2013.