Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Serveringstillstånd, alkohol

Kommunen har enligt alkohollagen ansvar för beslut om serveringstillstånd. Med detta menas försäljning av starköl, vin och sprit för förtäring på stället. I Vaggeryds kommun är det socialnämnden som är beslutsinstans.

Lagen ger bland annat kommunen rätt att, vid tillståndsprövningen, som ett särskilt kriterium beakta om en servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter.

Kommunen har rätt att begränsa serveringstillstånden, om de kan innebära olägenheter för bland annat ordning och hälsa. Även det geografiska läget på serveringslokalen kan påverka beslutet.

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Det finns olika typer av serveringstillstånd:

 • Stadigvarande tillstånd för servering till allmänhet eller slutet sällskap
 • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten och slutet sällskap
 • Utvidgat tillstånd
 • Utökade serveringstider
 • Catering till slutet sällskap

Under självservice nedan hittar du e-blanketter och PDF-blanketter för ansökan. I dem framgår också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

När behövs det inget serveringstillstånd?

Förenklat kan man säga att serveringstillstånd inte krävs om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Alla tre punkterna ska vara uppfyllda, annars behövs serveringstillstånd.

Lokaler för servering

I en lokal där det finns serveringstillstånd får inte någon dricka andra alkoholdrycker än de som serveras enligt serveringstillståndet. Ingen får heller dricka alkoholdrycker på ett serveringsställe där alkohol inte får serveras eller i en lokal som yrkesmässigt upplåts för anordnande av sammankomster i slutna sällskap där mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller dennes försorg.

Alkoholdrycker som inte får serveras i en lokal som avses ovan får heller inte förvaras i lokalen eller tillhörande utrymmen (gäller inte folköl).

Ansökan och handläggning

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om att skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Normalt är handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd 3 månader. För anmälningsärenden är den kortare, 1-4 veckor beroende på typ av anmälan.

Ansökningsavgift

Ansökningar om serveringstillstånd indelas i fem olika kategorier och är avgiftsbelagda enligt följande:

 • Nyansökningar, 6 400 kr (14% av basbeloppet)
  Samma belopp gäller oavsett vilket slag av alkoholdrycker ansökan ger.
 • Utvidgade tillstånd, 3 200 kr (7% av basbeloppet ) Här avses t ex utökning av lokaler, uteservering festvåningsverksamhet.
 • Utökning från exempelvis vin till alla slag av alkoholdrycker. Utökade serveringstider, 1 300 kr (2,8% av basbeloppet) Avser per serveringstillfälle.
 • Tillfälliga tillstånd till allmänheten, 3 900 kr (8,5% av basbeloppet) Avser ett serveringstillfälle per ansökan. (Serveringstält/Öltält)
 • Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, 600 kr (1,4% av basbeloppet)

Tillsyn av alkoholservering

Kommunen har tillsynsansvar för servering av alkoholdrycker och marknadsföring av alkoholdrycker. Kommunen gör olika typer av tillsyn: förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Ibland sker tillsynen tillsammans med andra myndigheter som Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Tillsynsavgift

För tillsynen tar kommunen ut en avgift för tillsyn av alkoholservering.

 • Årlig tillsynsavgift vid alkoholservering till allmänheten, 3 000 kr (6,5% av basbeloppet)
 • Tillsynsavgift vid tillfällig alkoholservering till allmänheten:
  • 1-2 dagar 1 500:- (3,2% av basbeloppet)
  • 3<  3000:- (6,5% av basbeloppet)
 • Tillsynsavgift för folkölsförsäljning, 1000 kr
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-19

Sidansvarig:

Ewa Carlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision