Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Försörjningsstödets storlek

Hur stor summa du får i försörjningsstöd, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till:

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning, telefon och TV-avgift.

Du kan också få bistånd till hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och avgifter till fack och arbetslöshetskassa. Detta kan du diskutera med din socialsekreterare hos socialtjänsten.

Barn och ungdomar

Ålder

< 1 år

1-2

3

4-6

7-10

11-14

15-18

19-20

Livsmedel utan lunch

720

740

785


885

0

0

0

0

Livsmedel med lunch

850

920

965

1135

1300

1500

1700

1730

Kläder/skor

315

450

450


450


560


630


700

700

Fritid/lek

55

150

180

300

500

580

650

650


Hygien

545

485

160

120

200

280

350

350

Försäkring

75

75

75


75

100

100

100

100


Summa utan lunch

1710

1900

1650

1830

-

-

-

-

Summa med lunch

1840

2080

1930

2080

2660

3090

3500

3530

 

Vuxna


Ensamstående

Samboende

Livsmedel utan lunch

0

0

Livsmedel med lunch

1660

2750

Kläder/skor

590

1120

Fritid/lek

400

820


Hygien


300

630

Försäkring

-

-

Extra bidrag

-

-

Summa utan lunch

-

-

Summa med lunch

2950

5320

Gemensamma hushållskostnader

Antal personer

1

2

3

4

5

6

7

+

Förbrukningsvaror

140

160

270

300

350

415

445

30

Övrigt

800

890

1050

1200

1370

1545

1685

140

Summa

940

1050

1320

1500

1720

1960

2130

170

 

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in. Vaggeryds kommun har något högre bidragsbelopp än riksnormen.

  1. Provberäkna försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-07-07

Sidansvarig:

Maria Nordgren

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision