Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Cyklist som cyklar på cykelpassage med stillastående bil

Gång- och cykelvägar

I Vaggeryds kommun är kommunikationer och infrastruktur viktigt på flera sätt. Det gäller även gång- och cykelvägar. Tekniska kontorets mål är att bygga 500 meter nya gång- och cykelvägar per år. Vissa år blir det mer, vissa mindre. Att promenera och cykla är billigt, miljövänligt och positivt för hälsan.                

Utbyggnad av gång- och cykelvägar

För att förbättra förutsättningarna för dig som går eller cyklar har tekniska kontoret tagit fram en GC-plan för Vaggeryds kommun. Befintligt gång- och cykelvägnät har kartlagts, förslag om utbyggnad har diskuterats och förbättringar har tagits fram med en prioriteringslista för varje ort i kommunen. GC-planen reviderades av tekniska utskottet 2016-01-19. Utifrån denna plan kommer sedan budgetbegäran att göras och investeringstakten bestämmas.

Oskyddade trafikanter

Gång- och cykeltrafikanter är utsatta och oskyddade i trafiken. Varje år sker ett stort antal olyckor där gående och cyklister skadas så allvarligt att de måste besöka sjukhus. Antalet skadade gång- och cykeltrafikanter ökade i Sverige under 2013 till 12 083 st. Detta samtidigt som döda och skadade i trafiken totalt sett minskar.

Studier visar att användandet av cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60%. Alla under 15 år måste ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Trafikregler

Att gå och cykla i trafiken innebär inte att du inte omfattas av några regler. Även gående och cyklister omfattas av trafikreglerna. En cykel är ett fordon och vägmärken, vägmarkeringar och trafikljus gäller även för den som cyklar!

Var rädd om dig och dina medmänniskor i trafiken!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-07-27

Sidansvarig:

Hans Göransson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision