Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Byggarbetare

Bygglov och anmälan för att bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

Utifrån bestämmelser i bland annat plan- och bygglagen, gällande detaljplaner och miljöbalken beslutar miljö- och byggnämnden i ärenden som bland annat rör bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan och strandskyddsdispens.

Ansökan och anmälan

Vaggeryds kommun är anslutna till tjänsten Mittbygge.se. Där kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av byggnationer och åtgärder. Du kan direkt ansöka om bygglov och göra anmälan av åtgärder som kräver det (kräver e-legitimation).

E-tjänst för ansökan om bygglov och anmälningspliktiga åtgärderlänk till annan webbplats »

Avgifter för ansökan om bygglov

Storlek/typ

kostnad

 Nybyggnad av småhus m.m. INOM detaljplan  

50–129 m

12 666 kr

130–199 m²

16 889 kr

200–299 m²

21 111 kr

Nybyggnad av småhus m.m. UTANFÖR detaljplan  

50–129 m²

10 702 kr

130–199 m²

14 269 kr

Tillbyggnad av enbostadshus

Upp till 15 m²

2 621 kr

16–49 m²

4 659 kr

50–129 m²

9 825 kr

Tillbyggnad med uterum  

0–25 m²

1 019 kr

26–49

1 856 kr

50 m² eller större

3 494 kr

Inglasning av uteplats/uterum

-

592 kr

Mindre fasadändring

takvinkel, fasadbeklädnad, fönster/dörrar

764 kr

enstaka fönster eller dörrar

400 kr

Eldstad

Ny eldstad/rökkanal

910 kr

Insat eller kamin i befintlig eldstad

455 kr

Kontakta bygginspektör för frågor om bygglov

Har du frågorom vad som gäller för din bygglovshantering eller din åtgärd är du välkommen att kontakta en bygginspektör på miljö- och byggförvaltningen. Kontaktuppgifter finns under kontaktfliken ovan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-16

Sidansvarig:

Johan Karlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision