Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Byggarbetare

Bygglov och anmälan för att bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

Utifrån bestämmelser i bland annat plan- och bygglagen, gällande detaljplaner och miljöbalken beslutar miljö- och byggnämnden i ärenden som bland annat rör bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan och strandskyddsdispens.

Ansökan och anmälan

Vaggeryds kommun är anslutna till tjänsten Mittbygge.se. Där kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av byggnationer och åtgärder. Du kan direkt ansöka om bygglov och göra anmälan av åtgärder som kräver det (kräver e-legitimation).

E-tjänst för ansökan om bygglov och anmälningspliktiga åtgärderlänk till annan webbplats »

Kontakta bygginspektör för frågor om bygglov

Har du frågorom vad som gäller för din bygglovshantering eller din åtgärd är du välkommen att kontakta en bygginspektör på miljö- och byggförvaltningen. Kontaktuppgifter finns under kontaktfliken ovan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-11-26

Sidansvarig:

Johan Karlsson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision