Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Byggarbetare

Bygga nytt, ändra eller riva

Det finns mycket att tänka på när du ska bygga nytt, ändra eller riva hus och byggnader. Innan du börjar är det viktigt att du tar reda på vilka tillstånd eller lov som du behöver. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Utifrån bestämmelser i bland annat plan- och bygglagen, gällande detaljplaner och miljöbalken beslutar miljö- och byggförvaltningen i ärenden som bland annat rör bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan och strandskyddsdispens.

Mittbygge.se – en e-tjänst för bygglovsansökan

Vaggeryds kommun är anslutna till tjänsten Mittbygge.selänk till annan webbplats. Där kan du, via olika e-tjänster, till exempel ansöka om bygglov och följa ditt byggärende.

På mittbygge.se finns även information om bygglovsprocessenlänk till annan webbplats och vilka handlingar som kan krävas vid bygglovsansökanlänk till annan webbplats.

Kontakta bygginspektör för frågor om bygglov

Har du några frågor eller funderingar vad som gäller för din bygglovshantering kan du även kontakta någon bygginspektör på miljö- och byggförvaltningen. Du kan försöka att nå dem via telefon för enklare frågor eller boka ett möte om du önskar mer hjälp. Kontaktuppgifter finns under kontaktfliken ovan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Johan Karlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision