Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga




Officiell anslagstavla

Detta är Vaggeryds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages justerade protokoll, kungörelser av kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor efter att det tillkännagivits på anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • 2018-07-24 Anslagstavlan

  Eldningsförbud i Jönköpings län från 29 juni

  På grund av den mycket torra väderleken är nu brandrisken extremt hög i Jönköpings län. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark.
 • 2018-07-12

  Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-07-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-06-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 juni 2018 nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-20

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-15 Bygga, bo och miljö

  Ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

 • 2018-06-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-01

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbesutskotts sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-14 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 28 maj 2018 klockan 17:00.
 • 2018-05-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-03

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-04-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-26

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-03-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 mars 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-03-16 Bygga, bo och miljö

  Utställning av vindbruksplan för Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Syftet med planen, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen.
 • 2018-03-08 Bygga, bo och miljö

  Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd, norr om travbanan. Området ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

2018-05-22

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision