Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Officiell anslagstavla

Detta är Vaggeryds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages justerade protokoll, kungörelser av kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor efter att det tillkännagivits på anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • 2018-12-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-12-04 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-11-26

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-28

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens  sammanträde 2018-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-26 Anslagstavlan,Kommun och politik

  Sammanträdesprotokoll från tekniska utskottet

  Protokoll del 2 från tekniska utskottets sammanträde den 20 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-21

  Sammanträdesprotokoll från tekniska utskottet

  Protokoll, del 1, från tekniska utskottets sammanträde den 20 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-20

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-16 Bygga, bo och miljö

  Förnyad utställning av vindbruksplan för Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Syftet med planen, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen.
 • 2018-11-14 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-12 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 26 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 26 november 2018 klockan 17.00. Med anledning av behandling av budget för 2019 med plan 2020-2021 bereds allmänheten tillfälle att s...
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-10-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-02

  Kungörelse - Ny detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl.

  Ny detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok, Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. centrumändamål. Området är inte utpekat i Vaggeryds kommuns översiktsplan. Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. Ett samrådsmöte kommer att ...
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-10-18

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-10-15 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 oktober

  Nyvalda kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 oktober 2018 klockan 17.00.
 • 2018-10-05

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 11 september 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-10 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 september 2018 klockan 17:00.
 • 2018-09-07

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-06

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 29 augusti 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-08-31 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-08-22 är justerat. Sista dag för överklagande 2018-09-20.
 • 2018-08-31 Bygga, bo och miljö

  Detaljplan för Ljungdala 10 m.fl. i Vaggeryd ute för granskning

  Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2018-08-30 till och med 2018-09-30.
 • 2018-08-22

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-08-21 Kommun och politik

  Eldningsförbudet upphävt från 21 augusti

  Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 21 augusti kl. 17:00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet. 
 • 2018-08-20

  Valnämnden sammanträder 12 september

  Valnämnden i Vaggeryds kommun samlas till sammanträde onsdagen den 12 september kl 10.00 i Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd.
 • 2018-07-12

  Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-07-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-06-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 juni 2018 nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-20

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-15 Bygga, bo och miljö

  Ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

 • 2018-06-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-01

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbesutskotts sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-14 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 28 maj 2018 klockan 17:00.
 • 2018-05-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-03

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-04-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-26

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-03-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 mars 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-03-08 Bygga, bo och miljö

  Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd, norr om travbanan. Området ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-05-22

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision