Huvudmeny

Nyhetsarkiv

Nyheter i kronologisk ordning från alla kommunens arkiv.

 1. Prenumerera på nyheter
RSS
 • 2017-10-23 Bygga, bo och miljö

  Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute för samråd från 23/10-17/11.
 • 2017-10-23 Näringsliv och arbete

  Frukostmöte om arbetsmarknads- och näringslivsfrågor 16 november

  Vaggeryds kommun, Vaggeryds Näringslivsråd och Arbetsförmedlingen bjuder in till frukostmöte om arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Nya kommundirektören och näringslivschefen kommer medverka.
 • 2017-10-23 Bygga, bo och miljö,Trafik och infrastruktur

  Informationsmöte om utvecklingen av torget i Vaggeryds centrum den 24 oktober 8.30.

  Sedan ett par år tillbaka arbetar tekniska kontoret med att bygga om de centrala delarna av Vaggeryds centrum, utifrån den idékatalog som tog fram under 2012.
 • 2017-10-20 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 oktober

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 30 oktober 2017 kl. 17:00.
 • 2017-10-17

  Första spadtaget för nya vattenverket

  Måndagen den 16 oktober tog tekniska utskottets ordförande, det symboliska första spadtaget för det nya vattenverket i Vaggeryd.
 • 2017-10-16 Bygga, bo och miljö

  Ny detaljplan för Räven 8, Skillingaryds tätort

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Räven 8 m.fl. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändningen från småindustri till bostäder.
 • 2017-10-12

  Nya telefontider till handläggare på socialkontoret

  Handläggarna för ekonomiskt bistånd och missbruk, barn och unga, äldreomsorg och funktionshinderomsorg och på familjerätten har nu följande telefontider:
 • 2017-10-12

  Intresseanmälan för att driva Hjortsjöns camping

  Vaggeryds kommun söker nu en ny arrendator till Hjortsjöns camping. Du som kan tänka dig att driva Hortsjöns camping är välkommen att lämna in intresseanmälan
 • 2017-10-11

  Medborgardialog om Östra Strand med hjälp av digitalt verktyg

  Vaggeryds kommun testar nu en digital tjänst som heter Min Kommun för att samla in åsikter och idéer om utformningen av det framtida bostadsområdet Östra Strand i Vaggeryd. Alla har möjlighet att tycka till och påverka.
 • 2017-10-11 Uppleva och göra

  Simhallarnas öppettider under höstlovet

  Under höstlovet vecka 44 kommer simhallarna att ha utökade öppettider. Du hittar öppettiderna för respektive simhall nedan. Från och med vecka 40 har Vaggeryds simhall även söndagsöppet mellan kl. 13-16.
 • 2017-10-10

  Reformationen 500 år

  Biblioteken i Vaggeryd bjuder in till föredrag 24 oktober och 11 november.
  Johan Thelander och Henrik Arvidsson samtalar om Martin Luther och hans tid.
 • 2017-10-10 Uppleva och göra

  eMedborgarveckan 9-13 oktober är i gång på biblioteket i Vaggeryd

  Välkommen till biblioteket på eMedborgarveckan - den 9-13 oktober. eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen är en chans att samordna insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Digidelnätverket samordnar kampanjveckan.
 • 2017-10-09 Kommun och politik

  Tillträdesförbud Skillingaryds skjutfält vecka 41

  Under flera hundra år har Skillingaryds skjutfält varit en militär övningsplats. Idag är skjutfältet övningsplats för Göta ingenjörregemente (Ing 2). I samband med övningarna är det förbjudet att vistas på hela eller delar av skjutfältet.
 • 2017-10-02

  Patrik Kinnbom ny näringslivschef

  2 oktober börjar Patrik Kinnbom på Vaggeryds Näringslivsråd som ny näringslivschef.
 • 2017-10-02

  Remiss Utvecklings­program för vattennära mötesplatser längs Lagan

  Utifrån tekniska utskottets mål att synlighetsgöra och tillgänglighets­förbättra områdena kring kommunens vattendrag har ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan tagits fram och skickas nu på remiss.
 • 2017-10-02 Bygga, bo och miljö

  Nu bygger vi nytt vattenverk för Vaggeryd

  Ett nytt vattenverk kommer nu att byggas för att komma tillrätta med problemet med missfärgat vatten i Vaggeryd. Vattenverket kommer att placeras i korsningen Badplatsvägen/Jönköpingsvägen - vid den norra infarten till Vaggeryd. Byggnationen påbörjas i oktober och kommer att påverka dig som bor i området under dagtid genom byggtrafik, minskad framkomlighet och ett visst buller från entreprenadmaskiner och dylikt.

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision