Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Tures torg i Klevshult

Naturvård, grönområden och skogar

I Vaggeryds kommun är det aldrig långt till naturen med skogar och grönområden. Alla invånare och besökare är välkomna till de kommunala parkerna och grönområdena i kommunen. De ska ge en grön, levande och attraktiv boende- och rekreationsmiljö.

I första hand är det kommunens detaljplaner som avgör om ett område är en park, industrimark eller skog. För tätorterna Skillingaryd och Vaggeryd finns det grönplaner för hur grönområdena ska bevaras, utvecklas och skötas. Länk till grönplanerna finns längre ned på sidan under rubriken relaterat.

Det är tekniska kontorets parkavdelning som planerar, sköter och underhåller alla kommunala skogar, grönområden, gräsytor, lekplatser, planteringar, gatuträd och parkträd, blomsterarrangemang, fontäner, dammar, bäckar etc.

Olika värden och intressen vägs mot varandra i de skötselplaner som finns. Även i det dagliga arbetet med de kommunala markområdena måste olika avvägningar göras mellan till exempel sol eller skugga. Lagar och riktlinjer ska också följas. Det kan till exempel vara strandskyddsregler, miljömål eller skydd för biologisk värdefull natur.

Skötselambitionen med kommunens mark beror bland annat på vilken typ av mark det är:

  • Gatu- och trafikområden
  • Vistelseplatser (lekplatser, parker, torg etc.)
  • Tomtmark (för försäljning)
  • Skogsmark
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-04-27

Sidansvarig:

Hans Göransson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision