Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Återvinningsstation

Avfall och återvinning för hushåll

Alla hushåll genererar olika typer av avfall. Varje kommun är ansvarig för insamling och transport av det hushållsavfall som uppstår i kommunen till antingen återvinning eller förbränning . Vi är alla skyldiga att se till att avfallet tas om hand på bästa sätt, både för människorna och även för miljöns skull.

Avfallstrappan

Avfall ska hanteras på olika sätt beroende på vad det är för avfall. Enligt EU-direktiv ska avfall behandlas enligt den så kallade avfallstrappan:

  1. Minimera mängden avfall.
  2. Återanvändning, t.ex. genom ideella organisationers second hand-försäljning.
  3. Återvinning då råvaror används igen genom t. ex. pappersåtervinning.
  4. Energiutvinning då avfallet blir t.ex. värme.
  5. Deponering på en soptipp.
Avfallstrappa enligt Eu:s direktiv

Almanacka

Tekniska kontoret har gett ut en almanacka för 2018 med fina bilder och viktig information. Den har delats ut till alla hushåll  i kommunen i december månad. Har du av någon anledning inte fått den eller om du vill ha en extra, kan du hämta den i kommunens reception i Skillingaryd eller på återvinningscentralen i Vaggeryd.

Olika begrepp

Återanvändning: Produkten används helt enkelt igen. Du fyller på en tom petflaska och dricker ur den.

Återbruk: Produkten görs om till något annat. Du kapar toppen på petflaskan och använder den som pennställ.

Återvinning: Själva materialet i en produkt används till att tillverka nya produkter. Du pantar din flaska.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-10

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision