Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Avlopp - kommunalt

Vaggeryds kommun har enligt lag en skyldighet att ta hand om avloppsvatten från fastigheter som ligger  inom kommunens tätorter där det finns fastställda verksamhetsområden för VA. Nya bostadsområden med kommunala tomter får alltid kommunalt dricksvatten och avlopp.

Servisanmälan

För fastigheter inom de allmänna verksamhetsområdena för VA är det obligatoriskt att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Men för att få rätt typ av anslutning och rätt anläggningsavgift måste du anmäla det genom en så kallad servisanmälan. En länk till blanketten hittar du nederst på sidan under relaterat. När din anmälan kommit in upprättar tekniska kontoret en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. 

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura för anläggningsavgiften till dig. Fastigheten får inte anslutas till kommunens VA-anläggning innan avgiften är betald.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalar du bara en gång för kostnaderna att ansluta fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, spill- eller dagvatten. Avgiften kan till exempel bli lägre om dagvattnet tas om hand lokalt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-01

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision