Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige.

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 redovisar det miljöarbete som skett i nämnder och kommunala bolag under 2015 utifrån Miljöprogrammets handlingsplan. Ett urval av det som hänt är:

  • Fastighetsenhetens energikartläggning av sitt lokalbestånd är klar och det finns en rap-port som är utgångspunkt för de fortsatta åtgärderna. Åtgärder genomförs t ex på Hjort-sjöskolan och Fågelforsskolan.
  • Källsorteringen har utökats vid många kommunala lokaler och sorteringsinstruktioner har skickats ut till verksamheterna.
  • VSBo har under hösten 2015 byggt om värmesystemet i kvarteret Smedjan och ersatt eluppvärmningen med lokal biobränsleeldad fjärrvärme. I projektet har ingått 46 st lägenheter och nio lokaler.
  • Under hösten gick kommunen med i projektet Green Charge II vars syfte är att stödja en fossiloberoende fordonsflotta och utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.
  • Miljöhörnorna har haft fem teman under året med flera seminarier. Earth Hour-dagen genomfördes i mars med bl a föreläsning om solanläggningar och en giftfri vardag för våra barn.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-11-16

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision