Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige.

Miljöredovisning 2016

Miljöarbetet tog nya kliv framåt under 2016. Intresset för och kunskapen om miljö och klimatfrågor ökar ständigt och miljöarbetet är numera väl integrerat och systematiserat i hela Kommunkoncernen. Endast 8 av 105 åtgärder i miljöprogrammet har inte påbörjats, vilket innebär att arbetet med åtgärderna fungerar väl. Nytt för i år är att det gjorts ett tillägg till miljöredovisningen för att visa hur kommunen arbetar med Länsstyrelsens åtgärdsprogram som är gemensamt för alla kommuner i länet.

Den största utmaningen kommunen står inför är att begränsa klimatpåverkan genom att sänka utsläppen av växthusgaser. Transportsektorn är den största användaren av fossila bränslen och det är viktigt att kommunen är pådrivande för att påskynda övergången till fossilfria bränslen.

Green charge

Kommunens samarbete med Green Charge II fortsatte under 2016 och i höstas anordnades en Roadshow inom projektet Green Charge II. Elfordon, biogasfordon och elcyklar visades upp.

Elbilar

En laddstolpe för elfordon har satts upp vid Coop i Vaggeryd och ytterligare en är på gång vid Hemköp i Skillingaryd och kommer att tas i drift under våren 2017. Socialförvaltningen har skaffat tre bilar som drivs med el eller etanol samt ytterligare tre miljöbilar. Kommunens bilpool har även införskaffat en elbil och två dieseldrivna miljöbilar samt att arbetsmarknadsenheten har införskaffat en hybridbil som delvis drivs med el.

Giftfri förskola

Arbetet med giftfri förskola är påbörjat tillsammans med alla förskolecheferna. En inventering av miljöfarliga ämnen i alla kommunala förskolor har utförts under hösten 2016. Uppföljning av inventeringen pågår där leksaker byts ut.

Solceller

Hela det södra taket på den nya Familjecentralen (Vita längan) i Vaggeryd har försetts med solceller för produktion av förnyelsebar elenergi. Sedan tidigare har vi två solcellsanläggningar i kommunkoncernen. En på VEAB:s kontorsbyggnad och en på tillbyggnaden av Skillingehus.

För att få inspiration och vägledning i olika energilösningar så är ett besök på Energicentrum A6 Jönköping att rekommendera.

Under året har ett Boendeutvecklingsprogram antagits och detta innehåller ett kapitel om hållbar boendeutveckling vilket är ett viktigt steg i arbetet.

Aktiviteten är också hög i den parlamentariska gruppen som reviderar Miljöprogrammet vilket borgar för stark politisk förankring i det framtida miljöarbetet.

Detta var några axplock ur miljöredovisningen 2016 där vi redovisar arbetet utifrån Vaggeryds Kommuns perspektiv. Miljö och klimatarbetet är viktigt ur ett globalt perspektiv och vi har alla ett ansvar i att skapa en hållbar värld så att kommande generationer kan skapa sin ljusa framtid. Trots allt har vi bara en planet och den planeten ska vi vara rädd om.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision