Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – bygga, bo och miljö

Nyheter i kronologisk ordning från Bygga bo och miljö.

 • 2018-06-26

  Medborgardialog om grönstrukturplanen

  Grönstruktur är ett samlat begrepp för alla gröna områden av olika karaktär och funktion. Grönstrukturen omfattar mark som inte är bebyggd det vill säga alla grönytor utanför och i tätorterna.
 • 2018-06-21

  Vaggeryds kommun är en del av Klimatveckan 2018!

  12–19 september är datum för årets Klimatvecka. Vi i Vaggeryds kommun står bakom denna vecka som deltagare men också som medarrangör genom Klimatrådet.
 • 2018-05-15

  Information om trygghetsboende och äldrecentra

  På Gästgivaren bygger vi ett nytt trygghetsboende som är 5 våningar med alla de servicedelar som ska ingå i ett modernt trygghetsboende.
 • 2018-04-11

  Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand

  I Vaggeryds tätort finns idag få lediga tomter kvar till försäljning. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, som är fastställd 1978, några tomter men gatulösningen behöver ses över.
 • 2018-03-29

  Samråd om detaljplan för Gärahov 1:51, Skyttabygget, Byarum – delta online

  Nu har du möjlighet att delta online i samrådet om förslaget till detaljplan för Gärahov, 1:51 i Byarum, även kallat för Skyttabygget. På denna sidan finns filmer och dokument som presenterar detaljplanen.
 • 2018-03-28

  Samråd om nya broar vid Vaggeryds kvarn

  De befintliga broarna vid Vaggeryds kvarn har sådana skador att det idag bara kan användas av gång- och cykeltrafikanter. Vaggeryds kommun avser därför att ersätta de befintliga broarna med nya broar. 
 • 2018-03-26

  Upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

  Syftet med planen är att upphäva tomtindelningarna inom kv. Svensbygget. Förslaget innebär att tomtindelningarna inom fastigheterna på kv. Svensbygget upphävs och att fastighetsägarna kan ansöka om ändring av gränserna hos lantmäteriet.
 • 2018-03-16

  Energimässa på Energicentrum den 24 mars

  Lördagen den 24 mars kl. kl. 10–14 anordnar Energicentrum A6 vårens stora energimässa. I år är det 20-års jubileum med överraskningar, tävlingar och ett 50-tal spännande utställare.
 • 2018-03-16

  Earth week - tillsammans för planeten

  Lördagen den 24 mars är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över.
 • 2018-02-13

  Öppna förskolan vinner Bra Miljöinsats 2017

  För sjätte året i rad delar Vaggeryds kommun ut priset Bra Miljöinsats. Det är ett intern miljöpris som går till den verksamhet inom kommunkoncernen som utmärkt sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö.
 • 2018-02-06

  Informationsmöte om lägenheter på kv. Tor i Vaggeryd 19 Februari 2018

  Nu är VSBo äntligen på gång med byggnationen i kvarteret Tor. Entreprenaden är upphandlad och byggnationen kommer att påbörjas under våren/sommaren.
 • 2018-02-05

  Vi är med i matchen!

  Den 5 februari byter miljöhörnorna på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd tema till solenergi och solceller.
 • 2018-01-12

  Östra Strand – Vidareutveckling av förslaget "Att bo med skogen"

  Under torsdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge uppdrag om vidareutveckling av Östra Strand och förslaget "Att bo med skogen".
 • 2018-01-10

  Studiecirkel: Producera din egen solel

  Energicentrum A6 arrangerar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, en studiecirkel med temat "Producera din egen solel".
 • 2018-01-08

  Vill du sälja tomt eller mark för småhusbyggnation?

  Det finns ett stort intresse för att flytta till och bygga hus i Vaggeryds kommun. Efterfrågan på tomter är stor, både i tätorterna och på landsbygden.
 • 2018-01-02

  Förändring kring den kommunala avfallshanteringen

  1 januari 2018 togs det kommunala ansvaret för hushållsavfall (renhållning och slam) över av kommunalförbundet SÅM. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner tillsammans bildat. Från och med den 1 januari är det alltså SÅM som sköter insamling och hantering av hushållsavfall samt ansvarar för återvinningscentralerna i samtliga fyra kommuner.
 • 2017-11-16

  Och vinnaren av Miljövårdspriset är...

  Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela Mats Aldérus 2017 års miljövårdspris för sitt uthålliga arbete att under 21 års tid ringmärka fåglar i det nationella CES-projektet.
 • 2017-11-14

  Inställt samrådsmöte för detaljplan del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

  Samrådsmötet för detaljplan del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6 som skulle ägt rum imorgon den 15 november är inställt.
 • 2017-11-13

  Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

  Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar.
 • 2017-11-02

  Kalkning av sjöar och vattendrag börjar 4 november

  Från den 4 november och cirka två veckor framåt kommer kalkning av sjöar och vattendrag att utföras i Vaggeryds kommun.
 • 2017-11-01

  24 idéer om Östra Strand – en vecka kvar av medborgardialogen

  Nu återstår en vecka av medborgardialogen om det framtida bostadsområdet Östra Strand i Vaggeryd. Hittills har 24 idéer och synpunkter kommit in på det öppna idéforumet Min Kommun som är en del av medborgardialogen.
 • 2017-11-01

  Förslag till gemensam avfallsplan GGVV

  Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till avfallsplan gällande år 2018-2022.
 • 2017-10-24

  Förslag på utformning av Vaggeryds torg

  Sedan ett par år tillbaka arbetar tekniska kontoret med att bygga om de centrala delarna av Vaggeryds centrum utifrån den idékatalog som tog fram under 2012.
 • 2017-10-23

  Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute för samråd från 23/10-17/11.
 • 2017-10-17

  Första spadtaget för nya vattenverket

  Måndagen den 16 oktober tog tekniska utskottets ordförande, det symboliska första spadtaget för det nya vattenverket i Vaggeryd.
 • 2017-10-16

  Ny detaljplan för Räven 8, Skillingaryds tätort

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Räven 8 m.fl. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändningen från småindustri till bostäder.
 • 2017-10-11

  Medborgardialog om Östra Strand med hjälp av digitalt verktyg

  Vaggeryds kommun testar nu en digital tjänst som heter Min Kommun för att samla in åsikter och idéer om utformningen av det framtida bostadsområdet Östra Strand i Vaggeryd. Alla har möjlighet att tycka till och påverka.
 • 2017-09-29

  Skötsel av kommunens mark och grönområden

  Tekniska kontoret får ofta frågor och synpunkter på hur den kommunala marken sköts om. Liksom andra kommuner äger Vaggeryds kommun en hel del mark i den egna kommunens tätorter. Marken används på flera olika sätt, men det huvudsakliga syftet är att se till det allmänna intresset i kommunen.
 • 2017-09-21

  Återbruksdag med bakluckeloppis

  För att minska på klimatpåverkan är det viktigt med återvinning, återbruk och klädbyte. Den 25 september mellan kl. 14-18 bjuder återvinningscentralen i Vaggeryd in till en återbruksdag.
 • 2017-09-18

  Bli en miljönär!

  Den 18 september byter miljöhörnorna på Vaggeryds respektive Skillingaryds bibliotek tema till ”bli en miljönär”. Syftet med temat är att visa hur man kan bli mer resurssmart.
 • 2017-08-23

  Missa in Klimatveckan 20–28 september

  Den 20-28 september går Klimatveckan av stapeln för fjärde året i rad i Jönköpings län. Detta är en av länets största mötesplatser för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor. I år bjuds det på ett fullspäckat program, missa inte detta!
 • 2017-07-11

  Badklåda i Rasjön

  Miljö- och byggförvaltningen har fått uppgifter om badklåda efter bad i Rasjön i Bondstorp.
 • 2017-03-15

  Detaljplan för Södra Park 1:2, ändring genom tillägg för Jonstorps udde

  Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-10-27 §189 att upprätta detaljplan för Södra Park 1:2. Detaljplanen syftar till att utöka gällande planbestämmelse med bostadsanvändning.
 • 2017-03-06

  Nominera till årets klimatpris

  Förra året tog Vätterhem emot Klimatpriset inför 500 personer under Klimatkvällen! Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i år. Det är dags att börja nominera.
 • 2017-03-02

  Dags att anmäla sig till Vi Håller Rent!

  Vaggeryds kommun deltar årligen i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Genom att plocka skräp ser du inte bara skräpet på ett nytt sätt, du visar också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.
 • 2017-02-16

  Ny leverantör av laboratorietjänster

  Från och med den 1 mars 2017 kommer Vaggeryds kommun att ha en ny leverantör av laboratorietjänster. Det medför att, efter den 1 mars, kommer man inte längre kunna lämna prover som ska till ALcontrol på Skillingehus.
 • 2017-02-14

  EL:IN för smått elavfall och farligt avfall

  Nu finns EL:IN-skåp för insamling av mindre elavfall utplacerade på Hemköp och ICA Nära Lagahallen i Skillingaryd samt på ICA Supermarket i Vaggeryd.
 • 2017-02-10

  Energimässa på Energicentrum den 6 mars

  Måndagen den 6 mars mellan kl. 15–19 anordnar Energicentrum A6 vårens stora energimässa med ett 50-tal utställare. Mässan vänder sig till dig som är villaägare, fastighetsägare eller företagare.
 • 2017-01-20

  Ny detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl.

  I centrala Skillingaryd föreslås ny detaljplan på kv. Gästgivaren. I kvarteret förslås olika boendeformer och trevliga utomhusmiljöer.
 • 2017-01-18

  Låga vattennivåer kan ge vattenbrist för fastigheter med egen brunn

  2016 var ett ovanligt torrt år. Lite nederbörd har fallit under det senaste året och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna just nu är låga.
 • 2016-12-12

  Stöd till fiberföreningar i Vaggeryds kommun

  I dag beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län om stöden till bredbandsutbyggnaden i länet. Beslutet innebär att fiberföreningarna i Vaggeryds kommun får dela på cirka 60 miljoner kronor.
 • 2016-09-08

  Tillfällig sänkning av Fågelforsdammens vattennivå

  Under vecka 38 och några veckor framåt sänks Fågelforsdammens vattennivå på grund av upprustning.
 • 2016-08-20

  Missa inte årets klimatvecka!

  Vill du lyssna på Karl-Henrik Robèrt, Karin Bodin och Christer Fuglesang? Kanske vill du lära dig mer om solenergi eller om hur vår mat kan bli mer klimatsmart? Då ska du inte missa årets Klimatvecka!
 • 2016-08-11

  Detaljplan för del av kvarteret Tor, Vaggeryds tätort

  Kvarteret Tor ligger i centrala Vaggeryd nära centrum, service och kommunikationer. Nu upprättar Vaggeryds kommun en detaljplan som ska möjliggöra bostadsbyggnation.
 • 2016-07-25

  Nyckelfärdiga hus och tomter på Himlabacken i Skillingaryd

  På Himlabackens soliga slänter i Skillingaryd erbjuder nu Vaggeryds kommun prisvärda, nyckelfärdiga, arkitektritade hus med stort fokus på form och design.
 • 2016-07-25

  Badklåda i Rasjön

 • 2016-07-25

  Låga grundvattennivåer

  Fortsatt låga grundvattennivåer i kommunen – tänk på att spara på vattnet.
 • 2016-06-01

  SMS-avisering vid vattenavstängning

  Ibland händer det att vi måste tillfälligt stänga av vattnet till din fastighet på grund av arbete med ledningsnätet. Under 2016 har vi börjat sms-avisera avstängningarna.
 • 2016-05-31

  Byggnation av bostadsrättsradhus på Västra Strand i Vaggeryd på gång

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj beslutades om att sälja fastigheten Trollsländan 1 till företaget GT Väst AB. 31 maj gav också miljö- och byggnämnden bygglov för byggandet.
 • 2016-05-30

  Detaljplan för del av Södra Park 1:2, Götarps Hage, Vaggeryds tätort

  I utkanten av södra delen av Vaggeryd, mellan bostadsområdet Södra Park och och Skillingaryds skjutfält finns ett kommunägt markområde som idag är en öppen betes/hag/åkermark. Väster och söder om detta område finns ett småskuret och mycket vackert ängs- och hagmarksområde. Norr om markområdet finns lagan.
 • 2016-05-19

  Rivning av byggnad på fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj beslutades att riva byggnaden som fram tills nu stått kvar på fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd.
 • 2016-05-12

  Principbeslut om exploatering vid Östra Strand i Vaggeryd

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsen den 11 maj behandlades frågan om att möjliggöra för bostadsbyggande på norra delen av Hjortsjöns östra strand.
 • 2016-03-24

  Statligt stöd till Natur- och kulturled Skillingaryd

  Vaggeryds kommun har tillsammans med Götaströms golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen tilldelats statligt stöd på 270 000 kr efter beslut av länsstyrelsen för LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning) Natur- och kulturled Skillingaryd.
 • 2016-01-29

  Omtag på Fåglabäck i Skillingaryd

  Nu har kommunen bestämt att ta ett omtag på Fåglabäck för att på nytt få ingång intresset för kommunens och Skillingaryds nyaste bostadsområde.
 • 2016-01-29

  Slopad byggnadslovskostnad vid byggnation av nollenergihus

  Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att slopa bygglovskostnaden för byggnation av bostad som klassas som nollenergihus.
 • 2016-01-07

  Vinnarna i tävlingen: Vårt vatten är viktigt

  Mellan den 14 oktober och 27 november arrangerade Vaggeryds kommun tävlingen: Vårt vatten är viktigt. Kommuninvånarna fick skapa egna affischer som skulle kunna övertyga någon i ens familj, bland ens vänner eller grannen att ändra sitt beteende och vara mer rädd om vårt vatten och naturen.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-02-02

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision