Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga




Träd tas ned med motorsåg

Nedtagning av träd på kommunal mark

Tekniska kontoret får regelbundet in önskemål från invånare som vill ha träd nedtagna på mark som kommunen äger och förvaltar. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och det måste finnas goda skäl för en sådan åtgärd.

Även om skogen finns nära, fyller träden inne i samhällena en funktion. Träden ger skugga för solens skadliga strålning, frisk luft att andas, de hindrar jord från att erodera, minskar trafikbuller och minskar konsekvenserna vid höga vattenstånd. Dessutom ger de plats för många smådjur.

I skötseln av den kommunala marken vägs flera olika värden och intressen mot varandra utifrån de lagar, riktlinjer och skötselplaner som finns. Det kan till exempel vara strandskyddsregler, miljömål eller skydd för biologisk värdefull natur. Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark eller att träd står i vägen för parabolantenner eller solen är inte att anse som tillräckliga skäl. Vid önskemål om nedtagning av träd gör tekniska kontoret följande bedömning:

  • Trädets kondition.
  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens om att det bör tas ned.

Skadade träd

Om ett träd har skadats eller är i mycket dålig kondition och utgör en fara för människor ber vi dig att ta kontakt med tekniska kontoret omgående. Se kontaktuppgifterna ovan.

Anmälan om att ta ned träd

Om du ändå av någon anledning önskar ta bort ett eller flera träd ber vi dig att först kontakta berörda grannar för att försäkra dig om att alla berörda har samma önskemål. Är ni flera grannar som har önskemål om att ta ned träd fyller någon av er i formuläret för synpunkter och klagomål under kontakt ovanför. Formuläret måste skickas in före den 15 september för att träd ska kunna tas ned kommande vinter.

Tekniska kontoret kommer att göra en bedömning utifrån ovanstående kriterier. Om vi finner att träd ska tas ner kommer det att göras under vinterhalvåret utifrån den skötselplan som sedan finns.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast granskad:

2016-09-28

Sidansvarig:

Hans Göransson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision