Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret lyder under kommunstyrelsen och har som främsta uppgift att handlägga frågor som är av förvaltningsövergripande karaktär och bereda dessa frågor inför den politiska behandlingen i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Förvaltningsledning och organisation 

Kommunledningskontorets officiella e-post: kommunstyrelsen@vaggeryd.se

E-post till respektive person skrivs enligt principen fornamn.afternamn@vaggeryd.se

Kommundirektör
Bengt-Olof Magnusson
Tel: 0370-67 81 35

Kommundirektören är chef över kommunledningskontoret.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommunens enhet för att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor.

Chef för arbetsmarknadsenheten
Jenny Andersson
Tel: 0370-67 86 15

Reception, AME
Tel: 0393-67 86 89

Ekonomienheten

På ekonomienheten finns funktioner för:

 • redovisning och bokslut
 • budget
 • upphandling
 • ekonomisk förvaltning och ekonomistyrning
 • stabs- och servicefunktion
 • säkerhet och försäkringar.

Ekonomichef
Jörgen Hansson
Tel: 0370-67 81 04

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten förvaltar kommunens fastigheter och projekterar nybyggnationer.

Fastighetschef
Georg Theodoridis
Tel: 0370-67 81 48

IT-enheten

IT-enheten har det övergripande tekniska ansvaret för allt som rör IT och system. IT-enheten jobbar övergripande som stöd och resursfunktion till alla kommunens förvaltningar och bolag och ansvariga för kommunens GIS-system (karta).

IT-chef
Tomas Johansson
Tel: 0370-67 81 85

Kanslienheten

Kanslienheten arbetar med utvecklingsområden, administration och stöd till kommunens verksamheter:

 • utredning och beredning av ärenden
 • samhällsutveckling och infrastrukturfrågor
 • kommunikation
 • ledarskaps- och verksamhetsutveckling
 • förvaltningsadministration
 • kommunarkiv

Chef för kanslienheten
Torbjörn Åkerblad
Tel: 0370-67 81 42

Personalenheten

Personalenheten har hand om kommunövergripande personal- och lönefrågor.

Personalchef
Åsa Öhrn
Tel: 0370-67 81 56

Serviceenheten

Serviceenheten på kommunledningskontoret har hand om:

 • vaktmästeri, kopiering och posthantering
 • reception och växel
 • lokalvård i Skillingehus och i socialkontorets lokaler på Stationsgatan
 • uthyrning, förberedelser och iordningställande av sammanträdesrum/lokaler i Skillingehus, servering med mera.

Chef för serviceenheten
Ingegerd Wremp
Tel: 0370-67 80 19

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-02-06

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision