Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kompost Vaggeryds kommun

Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.

Om du komposterar ditt köksavfall kan du ansöka om glesare sophämtning. För att få ändrat sophämtningsintervall krävs det att du komposterar både vegetabiliskt och animaliskt avfall.

För hanteringen av din anmälan tar vi ut en avgift enligt kommunens taxa antagen av kommunfullmäktige.

Skicka in en komplett anmälan för att hålla nere handläggningstiden. Har du några frågor kring anmälan är du varmt välkommen att vända dig till någon av våra miljöinspektörer.

Bra att tänka på när man komposterar

Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial som t.ex. torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras

Lufta komposten då och då genom att vända materialet

För att undvika olägenheter vid kompostering av hushållsavfall måste komposten ha:

  • maximalt 7 mm springor/hål i botten och sidor (utestänger möss och råttor)
  • tätt lock (hindrar fåglar att komma åt matavfallet)
  • tillräcklig volym för att ta emot komposterbart avfall under en hel vinter (avser oisolerad behållare)
  • två fack om den är oisolerad

Under "Självservice" finns blankett för anmälan om kompost. På sidan går du in under "Bygga och bo" och sedan "Avfall och återvinning".

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-26

Sidansvarig:

Matilda Mikaelsson Nilsson