Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bostadsanpassning

Bostadsanpassning finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt.

För att kunna leva ett aktivt liv trots funktionsnedsättning behöver ibland närmiljön anpassas utifrån de individuella förutsättningarna. För funktionsnedsatta finns bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidraget kan utgå för alla former av bestående funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, allergi med mera.

Inomhus kan en anpassning gälla till exempel att ordna en duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörrar, automatiska dörröppnare, lyftanordningar mm. Utomhus kan en anpassning gälla till exempel räcken och ledstänger, hårdgöring av gångvägar, balkongtrallor, ramper med mera.

Den som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan söka.

Ansökan

Vid ansökan om bostadsanpassning tas kontakt med arbetsterapeut på rehabenheten som gör hembesök och bedömning. Är bostadsanpassning aktuell skriver arbetsterapeuten ett intyg som skickas med vid ansökan.

Handläggaren eller arbetsterapeuterna kan hjälpa dig vid ansökan.

Verksamhetschef
Liv Svensson, tel: 0370-67 80 27

Rehabenheten
Vaggeryd, tel: 0393-67 85 99
Skillingaryd, tel: 0370-67 83 25

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 328 kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 328 kr/tillfälle.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Liv Svensson