Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fordonsparkering i Skillingaryd

Parkering

I Vaggeryds kommun finns det gott om parkeringsplatser och det kostar ingenting att parkera på kommunala parkeringsplatser. Det är dock inte tillåtet att parkera var som helst. Förutom privata parkeringar för boende, kunder eller personal finns ett stort antal allmänna parkeringar i kommunens tätorter och centrum.

Vid stationerna finns gott om lediga parkeringsplatser för de som väljer att åka vidare med tåg eller buss. Inom tätorterna får fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan markerad plats parkeras under högst 24 timmar i följd. På vissa platser är parkeringstiden begränsad ytterligare för att ge fler möjlighet att parkera under tiden de gör sina ärenden.

Regler och föreskrifter

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte alltid genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Till exempel att det inte är tillåtet att parkera på huvudled. Även de lokala trafikföreskrifterna kan reglera var du får stanna eller parkera.

I Transportstyrelsens informationsbroschyr, Stanna och parkera, finns de viktigaste generella bestämmelserna samlade. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att:

  • fara uppstår
  • du hindrar eller stör andra trafikanter (gäller även till exempel gående)

Du får aldrig stanna eller parkera (med något hjul):

  • på en gångbana/trottoar
  • i ett cykelfält på en cykelbana
  • på parkering avsedd för rörelsehindrade
  • mot färdriktningen
  • närmare än 10 meter från korsning eller övergångsställe
  • i terräng (med hjulen på en gräsmatta intill vägen)

Dessutom får du inte parkera:

  • på huvudled
  • på gångfartsområde där det inte är en markerad parkeringsplats

Skötsel och övervakning

Drift och underhåll av de kommunala parkeringsplatserna görs av tekniska kontorets gatu- och parkenhet. Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts dels av polisen och dels av de parkeringsvakter kommunen anlitat. Parkeringsövervakningen genomförs bland annat för att säkra de oskyddade trafikanternas trafiksituation, men också för att skapa ordning och reda för motorfordonen i kommunen. Parkering i terräng är inte tillåtet då det skadar terrängen, hindrar skötseln av terrängen samt begränsar allemansrätten för andra.

Bussparkering

Vaggeryds kommun har inga särskilda parkeringsplatser för bussar. Det finns plats för bussar att parkera i kommunens alla tätorter. På de flesta parkeringsplatser är det tillåtet att stå i 24 timmar.

Ställplatser för husbilar och husvagnar

I Vaggeryds kommun finns tre kommunala ställplatser för husbilar och husvagnar på Artillerigatan i Skillingaryd. Här får husbilar och husvagnar stå under högst 24 timmar.  I övrigt hänvisar vi till de campingplatser som finns i kommunen. På många parkeringsplatser är det också tillåtet att stå i 24 timmar.

Handikapparkering

Det finns även ett stort antal handikapparkeringsplatser i centrala delarna av Skillingaryd och Vaggeryd. För att få använda dessa krävs det att du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Du ansöker om det hos tekniska kontoret.

Parkering med laddstolpe för elbil

Kommunen har i dagsläget två allmänna parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar. En i Vaggeryd och en i Skillingaryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson