Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

Personer med stora och omfattande omvårdnadsbehov och som inte klarar av att bo i ordinärt boende kan få insatsen bostad med särskild service i form av boende i gruppbostad/servicebostad. Där finns personal dygnet runt. I Vaggeryds kommun finns i dag fem gruppbostäder samt en servicebostad.

Att bo i gruppboende

Syftet med boendet är att ska skapa förutsättningar för den boende att aktivt delta i samhällets gemenskap och känna sig trygg och respekterad. De boende ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, erbjudas stöd och service med fokus på medbestämmande, inflytande, delaktighet och integritet.

I bostad med särskild service för vuxna 9:9 § LSS, ingår stödjande och omvårdande insatser utifrån individuella behov. Det innebär att kommunen har en skyldighet att stödja och hjälpa funktionshindrade med dagliga personliga behov som de kan ha svårigheter att klara själva. Omvårdnaden är nödvändig del av insatsen för att den enskilde ska få goda levnadsvillkor. Omvårdnaden ska ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.

I gruppbostäderna finns lägenheter som är anpassade efter olika behov och förutsättningar.

Ansökan till bostad med särskild service

Ansökan om bostad med särskild service görs med fördel på e-blanketten, då behöver du kunna logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man eller förvaltare.

Om du bedöms vara i behov av bostad med särskild service kommer bostad att erbjudas.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag kl. 8:30–09:30.

Kontaktuppgifter till gruppboenden

Serviceboende Tellus

Skolgatan 4
568 31 Skillingaryd
Tel: 0370-67 84 64

Gruppbostad Ringvägen

Ringvägen 20
567 33 Vaggeryd
Tel: 0393-67 84 67

E-post: gruppbostaden.ringvagen@vaggeryd.se

Gruppbostad Fågelåsvägen

Fågelåsvägen 16
567 31 Vaggeryd
Tel: 0393-67 84 93

E-post: gruppbostaden.fagelasvagen@vaggeryd.se

Gruppbostad Stationsgatan

Stationsgatan 10
568 30 Skillingaryd
Tel: 0370-67 83 05

E-post: gruppbostaden.stationsgatan@vaggeryd.se

Gruppbostad Östra Allégatan

Östra Allégatan 7
568 32 Skillingaryd
Tel: 0370-67 83 06

E-post: gruppbostaden.oallegatan@vaggeryd.se

Gruppbostad Smedjegatan 10

Smedjegatan 10
567 31 Vaggeryd
Tel: 0393-67 84 89

E-post: gruppbostaden.smedjegatan@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist