Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Nya bidragsregler till föreningar 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen har hand om kommunens föreningsbidrag. Bidragsformerna bygger på tre delar vad som krävs för att bedriva verksamheten, antal medlemmar och utvecklingsmöjligheter för föreningar. Bidragsreglerna gäller alla föreningar oavsett verksamhet.

2022 års ansökan

Görs på blanketter som används tidigare år som finns att hitta genom vaggeryd.se/minasidor  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. antingen genom att skriva ut ett PDF dokument "Ansökan Föreningsbidrag" eller logga in med BankID.

Ansökan för verksamhetsåret 2021 ska ha inlämnats senast torsdag 30 september.

Om någon förening har missat 2021 års ansökan ber vi er att återkoppla till oss på kultur- och fritidsförvaltningen.

Startbidrag - Registrering av förening

Startbidrag kan sökas av nybildad förening. Bidraget prövas i varje enskilt fall av kultur- och fritidsnämnden.

För att bli registrerad och kunna få bidrag genom Vaggeryds kommun krävs:

  • Föreningen är ansluten till en riksorganisation
  • Godkända stadgar, som reglerar föreningens verksamhet. Sker oftast genom att föreningen antar riksorganisationens stadgar som egna.
  • Föreningen ska vara allmännnyttig, ideell och öppen för alla att bli medlem.
    Föreningen ska ha bank- och plusgiro eller bankkonto nummer.
  • Föreningens medlemsavgift är på minimum 100 kr medlem för vuxna, vuxna innebär fr.o.m. 18 år.

För ansökan kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

VM 1 - Verksamhet

Verksamhetsbidrag bygger på funktioner och fasta tillgångar som krävs för att bedriva verksamhet och aktiviteter.

Här utgör de föreningar som har egna anläggningar en särskild del som hanteras genom dialog och långsiktighet istället för att respektive förening årligen söker om bidraget. Detta för att skapa goda förutsättningar för verksamheten samt att dessa anläggningar har ett stort värde för kommunen då de i hög utsträckning är tillgängliga för allmänheten. Dessa föreningar behöver inte söka verksamhetsbidrag. Vilka föreningar som bedöms ha anläggningar som faller under denna kategori framgår i bilaga Föreningsägda anläggningar för verksamhetsbidrag.

Övriga föreningar som hyr lokaler från annan än kommunen söker lokalbidrag på samma sätt som tidigare.

VM 2 - Medlemmar

Medlemsbidrag bygger på antal medlemmar föreningar har, oavsett ålder.

För att skapa incitament för ett rikt föreningsliv breddas möjligheten till bidrag baserat på medlemsantal från att endast omfatta barn och unga till att omfatta alla föreningsmedlemmar, oavsett ålder. Ersättningen per medlem beslutas årligen och uppgår till riktmärket att omfatta 25% av nämndens budget för föreningsbidrag. Utbetalning sker baserat på redovisat medlemsantal. Kyrkor och religiösa samfund har inte möjlighet att få ersättning baserat på medlemsantal.

VM 3 - Utveckling

Utvecklingsbidrag fokuserar på utveckling av verksamhet och aktiviteter.

Utvecklingsbidrag går till olika åtgärder som en förening avser att genomföra för att utveckla sin verksamhet. Åtgärder som avser ungdomsverksamhet och åtgärder som innebär samverkan och där olika grupper möts över gränser prioriteras. Budgeten för utvecklingsbidrag har ett riktvärde om 25% av Kultur- och fritidsnämndens totala budget för föreningsbidrag. Ansökan om utvecklingsbidrag sker löpande under året. Se mer information i bilaga Utvecklingsbidrag.

Kommunalt aktivitetsbidrag

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd görs den 25 februari respektive 25 augusti.

Bidraget är för närvarande 40 kronor per sammankomst.

Verksamhetsbidrag till samhällsföreningar och byalag

Ett årligt bidrag kan sökas av samhällsföreningar och byalag, årliga bidragssumman är 1 000 kr. Ansöks i slutet av varje år.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed