Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ansök Vaggeryds kommun

Sök lov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Information till dig som ska söka bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens, förhandsbesked eller göra en anmälan.

Ladda hem blankett för ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov eller kontakta Miljö- och byggförvaltningen via e-post miljobygg@vaggeryd.se, eller ring 0370-67 80 00 och be om att få en PDF-blankett hemskickad eller mailad till dig.

Övriga blankett tjänster
Vill du ansöka om strandskyddsdispens, lämna in teknisk beskrivning, anmäla om kontrollansvarig, beställa nybyggnadskarta eller utstakning så gör du det via länken nedan och klickar in dig på Bygga och bo:

Vill du veta mer om hur handläggningsprocessen fungerar så finns det under rubriken Bygga nytt, ändra eller riva som du når om du klickar på länken här under.

Vilka handlingar ska skickas in?
Ansökningsblankett, ifylld och underskriven samt fackmannamässiga ritningar. Kolla vilka som gäller i just byggprojektet som du planerar att genomföra.

Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen av ärendet. Är ansökan inte komplett gör det att det tar längre tid innan du får besked i ditt ärende.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Karina Brandt