Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter för ansökan om bygglov och andra anmälningspliktiga åtgärder

Här kan du få veta vad ett bygglov kostar och vad avgiften är för andra förändringar och byggnationer som kräver anmälan.

Avgifter för ansökan om bygglov

Storlek/typ

kostnad

 Nybyggnad av småhus m.m. INOM detaljplan  

50–129 m²

12 056 kr

130–199 m²

16 074 kr

200–299 m²

20 093 kr

Nybyggnad av småhus m.m. UTANFÖR detaljplan  

50–129 m²

11 360 kr

130–199 m²

15 147 kr

Tillbyggnad av enbostadshus


Upp till 15 m²

2 782 kr

16–49 m²

4 946 kr

50–129 m²

10 433 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage, carport m.m.)


Upp till 50 m²

2 087 kr

Större än 50 m²

4 946 kr

Enka byggnader


Fritidshus 40-80 m²

7 573 kr

Kolonistuga upp till 40 m²

1 855 kr

Transformatorstationer

1 855 kr

Skärmtak (fristående eller tillbyggnad)


15-30 m²

966 kr

Större än 30 m²

3 864 kr

Tillbyggnad med uterum  

0–25 m²

1 082 kr

26–49

1 971 kr

50 m² eller större

3 709 kr

Inglasning av uteplats/uterum

-

628 kr

Mindre fasadändring

ändring/ny takvinkel, ny fasadbeklädnad, ändring av flera fönster/dörrar

811 kr

enstaka fönster eller dörrar

425 kr

Rivning


Mindre, t.ex tambur på enbostadshus

1 014 kr

Enbostadshus och likvärdiga objekt (INOM detaljplan)

966 kr

Utanför detaljplan

966 kr

Eldstad

Ny eldstad/rökkanal

966 kr

Insats eller kamin i befintlig eldstad

483 kr


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson