Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter för ansökan om bygglov och andra anmälningspliktiga åtgärder

Här kan du få veta vad ett bygglov kostar och vad avgiften är för andra förändringar och byggnationer som kräver anmälan.

Avgifter för ansökan om bygglov

Storlek/typ

kostnad

 Nybyggnad av småhus m.m. INOM detaljplan  

50–129 m²

11 806 kr

130–199 m²

15 741 kr

200–299 m²

19 677 kr

Nybyggnad av småhus m.m. UTANFÖR detaljplan  

50–129 m²

11 125 kr

130–199 m²

14 833 kr

Tillbyggnad av enbostadshus


Upp till 15 m²

2 724 kr

16–49 m²

4 844 kr

50–129 m²

10 217 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage, carport m.m.)


Upp till 50 m²

2 043 kr

Större än 50 m²

4 844 kr

Enka byggnader


Fritidshus 40-80 m²

7 417 kr

Kolonistuga upp till 40 m²

1 816 kr

Transformatorstationer

1 816 kr

Skärmtak (fristående eller tillbyggnad)


15-30 m²

946 kr

Större än 30 m²

3 784 kr

Tillbyggnad med uterum  

0–25 m²

1 060 kr

26–49

1 930 kr

50 m² eller större

3 633 kr

Inglasning av uteplats/uterum

-

615 kr

Mindre fasadändring

ändring/ny takvinkel, ny fasadbeklädnad, ändring av flera fönster/dörrar

795 kr

enstaka fönster eller dörrar

416 kr

Rivning


Mindre, t.ex tambur på enbostadshus

993 kr

Enbostadshus och likvärdiga objekt (INOM detaljplan)

946 kr

Utanför detaljplan

946 kr

Eldstad

Ny eldstad/rökkanal

946 kr

Insats eller kamin i befintlig eldstad

473 kr

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-07-30

Sidansvarig:

Johan Karlsson