Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Se filmen om familjecentralen på arabiskalänk till annan webbplats, engelskalänk till annan webbplats och somaliskalänk till annan webbplats.

Familjecentralen och öppen förskola

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar till barn som är 0-6 år. Här finns Barnhälsovård, Kvinnohälsovård, kuratorer från Socialtjänsten och Öppen förskola.

Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, inhämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen erbjuds förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, familjeplanering och föräldraträffar som leds av specialistutbildad personal under graviditet och barnets första 6 år.

Öppna förskolans öppettider

Måndagar: Öppen förskola 0–6 år, kl. 09:00–12:00. Pappagrupp 0 - 6 år, kl 13:00- 15:00.

Tisdagar: Öppen förskola 0–6 år, kl. 09:00 –12:00,  Babycafe 0–1 år, kl. 13:00–15:00.

Onsdag: Babycafe 0–1 år, kl. 09:00–12:00.

Torsdagar: Riktade grupper 09:00 - 12:00, Babycafe 0 - 1 år, kl. 13:00 - 15:00.

Fredagar: Öppen förskola 0–6 år, kl. 09:00 –12:00.

Öppna förskolan

Hit kan du komma med dina barn och träffa andra föräldrar och barn. Du kan sitta ner och prata samtidigt som barnen leker. Du ansvarar för ditt barn/dina barn och deltar i våra aktiviteter.

Här finns alltid pedagoger. Vi erbjuder olika aktiviteter som främjar språk och kunskapsutveckling som lek, skapande aktiviteter och sångstunder. Vi arbetar interkulturellt på vår öppna förskola. Vi har även temaeftermiddagar då vi får besök av gäster som till exempel NTF eller konsumentrådgivare.

Ni kan komma och gå som ni vill under våra öppettider. Vi serverar fika till självkostnadspris.

Telefon: 0393-67 80 95

Kurator

Familjecentralens kuratorer erbjuder dig stöd i din föräldraroll och i samspelet med ditt barn. Du kan även få vägledning i vart du kan vända dig i olika situationer och vilka myndigheter du kan kontakta vid behov. Du kan få enskilda råd- och stödsamtal. Kuratorerna har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri. Besöken dokumenteras ej.

Du når oss via kommunens växel: 0370-67 80 00

Barnhälsovård

Barnhälsovården följer ditt barns utveckling och hälsa genom regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer. Som förälder får du råd och stöd i allt som rör ditt föräldraskap. I grupper får du ytterligare information och möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter.

För rådgivning når du oss på telefon: 010-244 06 80

Tidsbokning samt av- och ombokning görs i första hand på www.1177.selänk till annan webbplats (Barnhälsovård Vaggeryd).

Kvinnohälsovården

Kvinnohälsovården erbjuder kontroller under graviditeten, föräldragrupper med temaföreläsningar, preventivmedelsrådgivning, information om sex och samlevnad, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar, utför gynekologiska hälsokontroller samt abortförebyggande arbete.

Du når oss på telefon: 010-244 03 27

Tidsbokning samt av- och ombokning görs i första hand på www.1177.selänk till annan webbplats (Kvinnohälsovården Vaggeryd).

Psykolog

Psykologen ger råd och stöd till blivande föräldrar och familjer med förskolebarn om frågor kring barns utveckling och beteende, föräldraskap och om att bli familj. Psykologen når du via din barnmorska eller sjuksköterska på Barnhälsovården (BHV).

Vägledande samspel - ICDP

Vägledande samspel, ICDP, är ettförhållningssätt som fokuserar på det positiva samspelet mellan dig och ditt barn. Du har möjlighet att delta i en föräldragrupp på Familjecentralen för att prata om detta.

Vid intresse kontakta kuratorn.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-29

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision