Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Familjecentralen och öppen förskola

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar till barn som är 0-6 år. Här finns Barnhälsovård, Kvinnohälsovård, kuratorer från Socialtjänsten och Öppen förskola.

Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, inhämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen erbjuds förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, familjeplanering och föräldraträffar som leds av specialistutbildad personal under graviditet och barnets första 6 år.

Öppettider Öppna förskolan

Måndag

9.00-12.00 Barn nyfödd upp till 6 år, sångsamling eller sagostund kl.10:45.

13:00-15:00 Barn nyfödd upp till 3 år, sångsamling eller sagostund kl.14:00.

Tisdag

9.00-12.00 Barn nyfödd upp till 2 år, sångsamling eller sagostund kl.10:45.

13:00-15:00 Bokningsbara tider*

Onsdag

9.00-12.00 Barn nyfödd upp till 1,5 år, sångsamling eller sagostund kl.10:45.

13:00-15:00 Bokningsbara tider*

Torsdag

9.00-12.00 Barn nyfödd upp till 7 månader, kl.10:45 rim, ramsor och sång för de yngsta.

13:00-15:00 Barn nyfödd upp till 3 år, sångsamling eller sagostund kl:14:00

Fredag

9.00-12.00 Barn nyfödd upp till 6 år. Kl.10:45 sångsamling eller sagostund.

Utomhusaktiviteter

Måndagar och fredagar på förmiddagen erbjuder vi aktiviteter på vår utegård. Ta med er ytterkläder för dig och ditt/dina barn.

Bokningsbara tider

Få en stund tillsammans med ditt/dina barn på Öppna förskolan. Hör av dig för att boka tid, antingen via Messenger eller på telefon 076-1358546

Hjärligt välkomna!

Öppna förskolan

Hit kan du komma med dina barn och träffa andra föräldrar och barn. Du kan sitta ner och prata samtidigt som barnen leker. Du ansvarar för ditt barn/dina barn och deltar i våra aktiviteter.

Här finns alltid pedagoger. Vi erbjuder olika aktiviteter som främjar språk och kunskapsutveckling som lek, skapande aktiviteter och sångstunder. Vi arbetar interkulturellt på vår öppna förskola. Vi har även temaeftermiddagar då vi får besök av gäster som till exempel NTF eller konsumentrådgivare.

Ni kan komma och gå som ni vill under våra öppettider. Vi serverar fika till självkostnadspris.

Telefon: 0393-67 80 95

Kurator

Familjecentralens kuratorer erbjuder dig stöd i din föräldraroll och i samspelet med ditt barn. Du kan även få vägledning i vart du kan vända dig i olika situationer och vilka myndigheter du kan kontakta vid behov. Du kan få råd och stöd i föräldraskap och relationer:

  • Enskilda samtal
  • Parrelationer
  • Föräldragrupp

Kuratorerna har tystnadsplikt och kontakten är kostnadsfri. Besöken dokumenteras ej.

Kuratorer: 0370 - 67 80 41, 0370 - 67 80 65

Faderskap/föräldraskap

Föräldrar som är sammanboende och skrivna på samma adress kan på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet/föräldraskapet genom ett gemensamt besök hos kuratorn på Familjecentralen i Vaggeryd. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma.

Du når oss via kommunens växel: 0370-67 80 00

Barnhälsovård

Barnhälsovården följer ditt barns utveckling och hälsa genom regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer. Som förälder får du råd och stöd i allt som rör ditt föräldraskap. I grupper får du ytterligare information och möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter.

För rådgivning når du oss på telefon: 010-244 06 80

Tidsbokning samt av- och ombokning görs i första hand på www.1177.se Länk till annan webbplats. (Barnhälsovård Vaggeryd).

Kvinnohälsovården

Kvinnohälsovården erbjuder kontroller under graviditeten, föräldragrupper med temaföreläsningar, preventivmedelsrådgivning, information om sex och samlevnad, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar, utför gynekologiska hälsokontroller samt abortförebyggande arbete.

Du når oss på telefon: 010-244 03 27

Tidsbokning samt av- och ombokning görs i första hand på www.1177.se Länk till annan webbplats. (Kvinnohälsovården Vaggeryd).

Psykolog

Psykologen ger råd och stöd till blivande föräldrar och familjer med förskolebarn om frågor kring barns utveckling och beteende, föräldraskap och om att bli familj. Psykologen når du via din barnmorska eller sjuksköterska på Barnhälsovården (BHV).

Vägledande samspel - ICDP

Vägledande samspel, ICDP, är ettförhållningssätt som fokuserar på det positiva samspelet mellan dig och ditt barn. Du har möjlighet att delta i en föräldragrupp på Familjecentralen för att prata om detta.

Vid intresse kontakta kuratorn.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist