Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Fågelforsskolan 7-9

Fågelforsskolan 6-9

Fågelforsskolan 7-9 är centralt belägen i Skillingaryd och har ändå nära till naturområden som går att använda i undervisningen.

I nära anslutning till skolan ligger en simhall och en sportarena. På skolan går ca 300 elever som är uppdelade i tre arbetslag årskursvis. Särskolan år 7-9 bedriver sin undervisning i byggnaden och undervisningen är till viss del integrerad.

Spåkinriktad undervisning

Inom all undervisning utvecklas kunskapen via språket. Språkinriktad undervisning på Fågelforsskolan 7-9 betyder att lektionerna ska ge eleverna rika möjligheter till interaktion och språklig stöttning. Det innebär att eleverna i alla ämnen ges möjlighet att skriva och läsa olika texter och möta och använda relevanta begrepp. Det innebär också att alla ämnen utvecklar elevers kunskaper i akademiskt språkbruk. Exempel på arbetssätt som används är ett rikt utbud av texter, cirkelmodell, skrivmallar, modellering och skapande av goda inlärningssamtal.

Pedagogisk Plattform

Fågelforsskolans pedagogiska plattform är det arbets- och förhållningssätt som skolan står för. Den pedagogiska plattformen synliggör hur vi på Fågelforsskolan tänker, arbetar och fokuserar på eleverna i vår verksamhet, utifrån trygghet, trivsel och lärande. Tillsammans har vi på skolan arbetat fram en språkinriktad undervisningsmodell med en gemensam grundstruktur för lektionernas upplägg och innehåll, vilket hjälper eleverna att känna trygghet i klassrummet. På så sätt får eleverna bästa möjliga hjälp att nå sina mål samtidigt som de känner sig trygga i klassrumssituationen. Vi ser även att det motiverande arbetet är viktigt för att lyckas, både i och utanför undervisningen och i den pedagogiska planen synliggör vi även hur vi arbetar för att hjälpa våra elever att motiveras och lyckas i skolan.

Helen ger oss en guidad tur i ett av våra nyrenoverade klassrum!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-10

Sidansvarig:

Helen Kähr

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision