Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fågelforsskolan 7-9

Fågelforsskolan 6-9

Fågelforsskolan 7-9 är centralt belägen i Skillingaryd och har ändå nära till naturområden som går att använda i undervisningen.

I nära anslutning till skolan ligger en simhall och en sportarena. På skolan går ca 300 elever som är uppdelade i tre arbetslag årskursvis. Anpassad Grundskola år 7-9 bedriver sin undervisning i byggnaden och undervisningen är till viss del integrerad.

Kom igång med Infomentor

Spåkinriktad undervisning

Inom all undervisning utvecklas kunskapen via språket. Språkinriktad undervisning på Fågelforsskolan 7-9 betyder att lektionerna ska ge eleverna rika möjligheter till interaktion och språklig stöttning. Det innebär att eleverna i alla ämnen ges möjlighet att skriva och läsa olika texter och möta och använda relevanta begrepp. Det innebär också att alla ämnen utvecklar elevIers kunskaper i akademiskt språkbruk. Exempel på arbetssätt som används är ett rikt utbud av texter, cirkelmodell, skrivmallar, modellering och skapande av goda inlärningssamtal.

Pedagogisk Plattform

Fågelforsskolans pedagogiska plattform är det arbets- och förhållningssätt som skolan står för. Den pedagogiska plattformen synliggör hur vi på Fågelforsskolan tänker, arbetar och fokuserar på eleverna i vår verksamhet, utifrån trygghet, trivsel och lärande. Tillsammans har vi på skolan arbetat fram en språkinriktad undervisningsmodell med en gemensam grundstruktur för lektionernas upplägg och innehåll, vilket hjälper eleverna att känna trygghet i klassrummet. På så sätt får eleverna bästa möjliga hjälp att nå sina mål samtidigt som de känner sig trygga i klassrumssituationen. Vi ser även att det motiverande arbetet är viktigt för att lyckas, både i och utanför undervisningen och i den pedagogiska planen synliggör vi även hur vi arbetar för att hjälpa våra elever att motiveras och lyckas i skolan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Kähr