Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga




Blomma

Naturreservat och Store Mosse nationalpark

I Vaggeryds kommun finns en nationalpark, Store Mosse, samt åtta naturreservat som är väl värda att besöka. Naturreservat finns för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Store Mosse nationalpark

Store Mosse är Sydsveriges största myrområde som ligger i Värnamo, Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Beteckningen myrhav är ingen överdrift – det är imponerande vidder, som för tankarna till fjällvärlden.

Mer information på Store Mosses webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturreservat

Brokullen

Naturreservatet Brokullen är en mosse som ligger i utkanten av nationalparken Store Mosse. Reservatet bildades för att utöka skyddet av de stora myrområden som finns i nationalparken.

Mer om Brokullenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gärahovs storäng

Gärahovs storäng är skyddad för att bevara den biologiska mångfalden i det gamla småländska jordbrukslandskapet. Reservatet är en av länets finaste och artrikaste ängar.

Mer om Gärahovs storänglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hatten

Naturreservatet Hatten ligger strax öster om Svenarum i Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Naturreservatet är ett stort och varierat skogsområde. Det är främst gammal granskog som dominerar med inslag av tall på höjderna och lövträd i vissa delar.

Mer om Hattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Kungsbacken

Naturreservatet Lilla Kungsbacken är en myrholme bevuxen med gammal naturskog av tall och gran. Området är småkuperat och inhyser många känsliga arter av framför allt lavar och insekter.

Mer om Lilla Kungsbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyngemadssjön

Runt Lyngemadssjön kan du uppleva en spännande och mycket varierad natur med flerhundraårig skog, bergbranter, myrmark och en grotta. Miljön i reservatet ger många ovanliga fåglar, mossor och lavar möjlighet att leva här. Om du har riktig tur kanske du får en glimt av uttern i Hästgångsån.

Mer om Lyngemadssjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långö Mosse och Svanasjön

Långö Mosse är en avlång mosse som angränsar till Store Mosse nationalpark i söder och Österån i norr och är en del av Store Mosse myrkomplex. Tillsammans med nationalparken bildas ett stort vildmarksområde med ett spännande växt- och djurliv.

Mer om Långö Mosse och Svanasjönlänk till annan webbplats

Mässeberg

Mässebergs naturreservat är en trolsk och bitvis svårframkomlig skog. Berg och stenblock sätter sin prägel på naturen.

Mer om Mässeberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjurhults mosse

Tjurhults mosse är ett flackt våtmarksområde med varierad sumpskog. Det växer främst lövträd i mitten av reservatet och barrträd i nordväst och sydost. Det rinner en bäck genom reservatet som mynnar ut i sjön Eckern. Stora delar av reservatet är mycket blött och svårtillgängligt.

Mer om Tjurhults mosselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östermoskogen

Östermoskogen ligger inom promenadavstånd från Vaggeryds centrum och är ett populärt friluftsområde som besöks för promenader, svamp- och bärplockning. Östermoskogens naturreservat förvaltas av Vaggeryds kommun.

Mer om Östermoskogenlänk till annan webbplats

Ovanstående texter är hämtade från Länsstyrelsen i Jönköpings Län.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

2018-09-05

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision